ANALIZA: Kako su poslovala mala, srednja i velika preduzeća u BiH?

Piše: Tarik Hodžić

Prema posljednjim zvaničnim podacima za 2017. godinu, dostupnim putem Poslovnih novina i LRC-a, u BiH postoje 32.292 kompanije, koje su zbirno ostvarile ukupni prihod 65,485,823,432.00 KM.

Od ovog broja kompanija, male kompanije čini ukupno njih 27.595 ili 85.45 posto, srednje 3.588 ili 11.11 posto, dok velikih ima 1.109 ili 3.43 posto. Ukoliko broj kompanija usporedimo sa podatkom o ostvarenim prihodima od prodaje, može se vidjeti da 85.45 posto kompanija ostvaruje 8,867 milijardi KM prihoda od prodaje, ili 13.54 posto. Sa druge strane, 1.109 velikih kompanija, ili 3,43 posto od ukupnog broja, ostvaruje 44,385 milijardi KM prihoda od prodaje ili 67.78 posto, prenose “Poslovne novine”.

Ovo nam u stvari pokazuje, da, ipak, u BiH mali broj velikih kompanija ostvaruje 2/3 ukupnih prihoda od prodaje, te da su oni okosnica ekonomskog sistema BiH.

Kada su u pitanju koncentracija firmi i privredne aktivnosti prema regionima u BiH, većina ukupnog broja registriranih firmi skoncentrirana je u dvije najveće administrativne regije – Kanton Sarajevo i Banjalučka regija.

Od ukupnog broja firmi u BiH, sjedište samo u ove dvije regije ima 43.61 posto kompanija. Ukoliko se broj regija proširi na prvih pet, onda one čine gotovo 3/4 ukupnog broja firmi. S druge strane, ukoliko analiziramo podatke za pet najlošijih regija, vidimo da se tu nalazi 5.65 posto od ukupnog broja kompanija u državi, što je veliki nesrazmjer između top pet najvećih i najmanjih regiona.

Upravo ovaj podatak pokazuje, koliko su neki regioni razvijeni od drugih. Ukupni podaci za broj firmi prema region, kao i njihovoj veličini, prikazani su u narednoj tabeli i na grafikonu.

Kod malih i srednjih kompanija, na prva dva mjesta nalaze se djelatnosti cestovnog prevoza robe i trgovine na veliko. Kada su u pitanju velike kompanije, među top pet djelatnosti, četiri se odnose na trgovine.

Interesantni podaci odnose se na usporedbu ukupnih prihoda od prihoda od prodaje za sva preduzeća sa troškovima plate. Troškovi plata za sva preduzeća su iznosili 8,935 milijardi KM, što čini 13.65 posto ukoliko ovaj podatak usporedimo sa ukupnim prihodima od prodaje, što čini i prosjek za sva preduzeća. Ipak, ukoliko analiziramo omjer prihoda od prodaje i troškova plata na nivou malih, srednjih i velikih preduzeća, mogu se primjetiti odstupanja.

Za mala preduzeća, ovaj omjer znatno je veći od ukupnog prosjeka i iznosi 19.18 posto. U principu, ovo znači, da u prosjeku jedan radnik firmu košta 19.18 posto ostvarenih prihoda po radniku. Nešto povoljnjiji omjer je za srednja preduzeća, te on iznosi 16.15 posto, ali je i ovaj broj iznad ukupnog prosjeka.

Kompletan tekst i grafike možete pogledati ovjde

Tekst pripremio: mr.sc. Faruk Hadžić, makroekonomski analitičar
Komentare i analize možete pratiti i na društvenim mrežama:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/hadzicfaruk
TWITTER: https://twitter.com/faruk_hadzic
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/hadzicfaruk