Britanska ambasada u BiH objavila poziv za besplatnu obuku Java programera

Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH objavila je poziv za besplatno pohađanje obuke za Java programere sa posebnim naglaskom na mlade, sa područja Viteza i Travnika.

Ovaj program i obuka vrši se u okviru projekta “Podrška razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini” koji provodi Britanska ambasada u saradnji sa lokalnim partnerima.

Cilj obuke je da se polaznici osposobe za rad u programskom jeziku Java te da im se kroz ovaj program omogući pristup perspektivnoj i kvalitetnoj oblasti rada sa visokim potencijalom za dalji razvoj i usavršavanje pojedinaca, prenose Poslovne novine.

Obuku će se odvijati u dvije faze. U okviru prve faze, u trajanju od 6 mjeseci, svi polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti programiranja koja će biti dovoljna za početak karijere i specijalizacije u IT industriji (posebno u oblasti programiranja). Druga faza, u trajanju od 4 mjeseca, će podrazumijevati naprednu obuku za najbolje polaznike prve faze.

Odabir kandidata će se vršiti na osnovu testa poznavanja informatičkih vještina.

Rok za prijave je 15.03.2018.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn