Kakva je uloga države u poticaju razvoja poduzetništva?
Blog

Kakva je uloga države u poticaju razvoja poduzetništva?

Država utvrđuje zakonske okvire za funkcioniranje tržišta reguliranjem financijskog tržišta, utjecajem na alokaciju resursa u cilju povećanja efikasnosti privredne djelatnosti, utvrđivanjem okvirnih stopa dugoročnog ekonomskog…

Značaj malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji
Aktuelno

Značaj malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji

Prof. dr. Sadik Bahtić Mala i srednja preduzeća su definisana u EU kao sektor koji ima manje od 250 zaposlenih, koji je samostalan od većih…

Mala i srednja preduzeća kao dominantan segment svake grane privrede
Blog

Mala i srednja preduzeća kao dominantan segment svake grane privrede

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Mala i srednja preduzeća predstavljaju dominantan segment svake grane privrede za stvaranje novih zapošljavanja i kreiranje novih vrjednosti. Ako je…

Kako država guši rad malih i srednjih preduzeća?
Blog

Kako država guši rad malih i srednjih preduzeća?

Prof. dr. Sadik Bahtić Visina, broj poreza i doprinosa koje plaćaju preduzeća utiče na njihovo poslovanje, a pogotovo, na rad malih i srednjih preduzeća. Ovaj…

Sarajevo-Publishing dobio nove većinske vlasnike
Aktuelno

Sarajevo-Publishing dobio nove većinske vlasnike

Preduzeće Sarajevo-Publishing d.d. Sarajevo dobilo je nove većinske vlasnike, nakon što je dosadašnji najveći dioničar Mustafa Alagić prodao većinu svojih dionica. Alagić, koji je posjedovao…

Tehnološki park i poslovni inkubator kao dom za stvaranje novih i malih preduzeća
Blog

Tehnološki park i poslovni inkubator kao dom za stvaranje novih i malih preduzeća

Tehnološki park djeluje kao preduzetnički inkubator i pomaže malim preduzetnicima u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja i inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja.Postavlja se pitanje…

Kakav utjecaj na globalnu ekonomiju može imati pad turske lire?
Blog

Kakav utjecaj na globalnu ekonomiju može imati pad turske lire?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Nakon što su SAD udvostručile carinu na čelik i aluminij za Tursku, turska lira drastično pada i gubi vrijednost. Pretpostavlja…

„Nema bogate države bez bogatog seoskog stanovništva“
Blog

„Nema bogate države bez bogatog seoskog stanovništva“

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Na osnovu resursa s kojima raspolažemo poljoprivreda treba da bude glavi nosilac strategije razvoja Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni…

Koje su prednosti i nedostatci malih i srednjih preduzeća?
Aktuelno

Koje su prednosti i nedostatci malih i srednjih preduzeća?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Prednosti, odnosno nedostaci malih i srednjih preduzeća najbolje se uočavaju ako ih poredimo s velikim preduzećima. Smatra se da su…

Da li se Vlada FBiH već “oprašta” od BH Telecoma?
Blog

Da li se Vlada FBiH već “oprašta” od BH Telecoma?

Piše: Borivoje Simić Odlukom da isplati rekordnu dividendu od 110,2 mil KM, koja je u ravni sa najvećim dividendama isplaćenim u zlatno doba BH Telecoma,…