Hoće li biti rasta kamata u BiH?

Kamatne stope u Bosni i Hercegovini su već nekoliko mjeseci u blagom padu, govore podaci Centralne banke BiH, ali su i dalje relativno visoke u odnosu na naše zapadne susjede. Primjerice, prosječne kamatne stope na najčešće korištene krediti putem kartica i prekoračenja plaće su i dalje veće od 12 posto.

Kreditni rast je i dalje daleko od vremena prije globalne krize. No, kako saznaje Nezavisni istraživački centar NICK, nema pouzdanih dokaza ni za tvrdnje slovenskih medija da bi kamate mogle porasti.

Naime, slovenski mediji su početkom prošlog mjeseca objavili mogućnost da će Euribor rasti nakon dužeg vremena, što bi automatski značilo rast kamata i rata za veliki broj građana BiH, čiji su krediti vezani za Euribor. Aktuelne prognoze stručnjaka govore da je Euribor stabilan i nema najava značajnig rasta u naredne dvije godine.

Bosna i Hercegovina je posebno osjetljiva na promjene u EU, a kako kaže za NICK Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda, BiH faktički uvozi monetarnu politiku iz Evropske unije.

– Centralna banka BiH ima veoma ograničenu mogućnosti da direktno utiče na kamatne stope u BiH jer aranžman valutnog odbora spriječava CBBH da provodi neovisnu monetarnu politiku. To znači da u praksi BiH “uvozi” monetarnu politiku od Evropske centralne banke – kaže on.

Međutim, kako ističe, postoje i strukturalne prepreke za kreditiranje koje vlasti mogu riješiti da bi potpomogli kreditni rast.

– Na primjer, činjenica da entitetsko zakonodavstvo u pogledu banaka i supervizije nije još uvijek potpuno harmonizovano, nameće troškove bankama koje one prebacuju na klijente. Također, profitabilnost banka je najniža u regionu. Niska profitabilnost i slabosti bilansa stanja, u obliku visoke stope nekvalitetnih kredita koji su nasljeđe finansijske krize, onemogućavaju banke da više podrže kreditiranje i rast – ističe Parodi.

Dakle, Parodi smatra da bi bankarski sektor mogao da podrži rast i približavanje nivou dohotka koji se ostvaruje u zemljama EU, neophodne su sveobuhvatne politike.

– Naša preporuka je da vlasti trebaju poduzeti korake da bi olakšali rješavanje problema nekvalitetnih kredita. I posljednje ali ne i manje važno, modernizacija i harmonizacija bankarskih standarda i zakonodavnog okvira će također pomoći da uz efikasniju i djelotvojrniju superviziju bankarski sektor ostvaruje bolje rezultate – zaključuje u izjavi za NICK.