Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru veći za 0,5 posto

Piše: Muhamed Fadžibegić

Po podacima Fedralnog zavoda za statistiku, ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2018. viši je za 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po glavnim industrijskim grupacijama, indeks cijena intermedijarnih proizvoda, osim energije, je viši za jedan posto, te kapitalnih proizvoda za 0,3 posto. Pad indeksa cijena je registrovan u grupaciji energije i grupaciji netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1 posto, prenosi Fena.

U grupaciji trajnih proizvoda za široku potrošnju indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po područjima KD-a, indeks cijena u području prerađivačke industrije je viši za 0,6 posto.

U području vađenja ruda i kamena i u području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti proizvodnje električne opreme za 5,2 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u februaru 2018. je viši za 3,6 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2017. viši je za 0,8 posto.

U februaru 2018. indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,4 posto, a u
odnosu na decembar 2017. godine viši je za 0,6 posto.

U tom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti proizvodnje baznih metala za 1,8 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti štampanja i umnožavanja snimljenih zapisa za 1,9 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

U februaru 2018. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inostranom tržištu je viši za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 5,3 posto, a u odnosu na decembar 2017. viši je za 0,9 posto.

U tom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti proizvodnje električne opreme za 7,2 posto. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,7 posto.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.