Izbor najkvalitetnijih farmera-stočara u općini Centar

Komisija za izbor najkvalitetnijih stočara u sarajevskoj općini Centar je sredinom marta započela obilazak poljoprivrednih domaćinstava u toj općini radi odabira najboljih.

Na osnovu rješenja načelnika Općine Centar imenovani su članovi pomenute komisije koju čine prof.dr. Vedad Šakić sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, kao predsjednik komisije, te dva člana, doktorica veterinarske medicine Lajla Močević-Katica i diplomirani inženjer poljoprivrede Semira Hasanović.

Planirano je da komisija do kraja juna završi s obilascima farmi i ocjenjivanjem najboljih, na osnovu čijeg izvještaja će načelnik Nedžad Ajnadžić potpisati odluku o nagrađivanju.

Opći kriteriji koje će pomenuta komisija ocjenjivati za najboljeg farmera, uzgajivača priplodnih junica, uzgajivača goveda i ovaca, te za pčelare su zoohigijenski i zootehnički uslovi držanja, broj grla, odnosno pčelinjih društava, kao i pasminski sastav životinja, kapaciteti štale, opremljenost mehanizacijom i zemljišnim kapacitetima, upis u registar poljoprivrednih gazdinstava, te redovni veterinarski nadzor, saopćeno je iz Općine Centar.