Kakva je uloga države u poticaju razvoja poduzetništva?

Država utvrđuje zakonske okvire za funkcioniranje tržišta reguliranjem financijskog tržišta, utjecajem na alokaciju resursa u cilju povećanja efikasnosti privredne djelatnosti, utvrđivanjem okvirnih stopa dugoročnog ekonomskog rasta, utjecajem na kratkoročna
privredna kretanja, utjecajem na unapređenje konkurencije, itd.

Vlada svojom politikom i programima stvara preduzetničko društvo i obezbjeđuje mu povoljan poslovni ambijent za uspješno poslovanje.

Najvažniji aspekti na koje Vlada može direktno da utiče su:

-Poreska politika ,

-Poreske olakšice (kreirati poresku politiku usmjerenu na mala i srednja preduzeća ),

-Institucionalizacija preduzetničke orijentacije Vlade (razviti institucije koje će se baviti
malim i srednjim preduzećima ,njihovo praćenje i poslovanje ,olakšati otvaranje preduzeća i
sl.),

-Subvencije i poticaji.

Federalno ministarstvo razvoja,preduzetništva i obrta vrši upravne stručne i druge
poslove utvrđene zakonima koji se odnose na nadležnosti Federacije BiH u oblastima :

• Podsticanje razvoja i obrta,
• Davanje podrške za primjenu inovacija i uvođenja novih tehnologija u oblasti
poduzetništva i obrta,
• Povećanje učešća preduzetništva i obrta u ukupnoj privredi,
• Organizovanje institucija za preduzetništvo,
• Stvaranje preduzetničke infrastrukture,
• Osposobljavanje preduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje.

Ministarstvo podržava reforme u BiH kroz kratkoročne ,srednjoročne i dugoročne
mjere :

• Stimulisanje izvozno orijentisanih poslova,
• Zaštitu i stimulisanje domaće proizvodnje,
• Osiguranje poticajnih mjera za proizvodnju i obrt,
• Pojednostavljeno zakonodavstvo u oblasti investicionih ulaganja,
• Regulaciju pravnog sistema ,uvođenje reda na tržištu,
• Aktivni rad na dobijanju SN;EN, ISO 9001 standarda kvalitete,
• Stvaranje dugoročnog okvira za strana ulaganja,
• Usaglašavanje zakonskih okvira sa zakonskom regulativom EU,
• Poboljšanje asortimana i dizajna proizvoda,,
• Proširenje tržišta za plasman proizvoda kroz jedinstveno tržište BiH
• Uključivanje u tržište zemalja ex Jugoslavije i zemalja EU

Osnovni uslovi razvoja preduzetništva u pojedinoj nacionalnoj ekonomiji su:

-tržište,
-platežno sposobna potražnja,
-konkurencija,
-autonomija privrednih subjekata,
-političko, pravno,
-socio-ekonomsko i kulturno okruženje,
-preduzetnička klima u državi,
-poticanje razvoja preduzetništva.