Osnivački kapital za d.o.o. u FBIH 1.000 KM

U našem prošlom članku pisali smo o temi kako registrovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) u Federaciji BIH. U međuvremenu je došlo do promjene Zakona o privrednim društvima, pa vam u ovom članku donosimo glavnu novinu koju sa sobom donosi novi Zakon o privrednim društvima.

Novi Zakon o privrednim društvima Federacije BIH objavljen je u Službenim novinama FBIH broj 81/15, dana 21.10.2015.godine, te prema članu 374. stupio je na snagu narednog dana (22.10.2015), a početi će se primjenjivati nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu.

Jedna od osnovnih novina, i ona koja je vezana za našu temu registrovanje d.o.o. jeste smanjenje osnivačkog kapitala. Naime, dosadašnjim zakonom (Zakon o privrednim društvima FBIH, Sl. novine 75/13) bio je predviđen osnivački kapital u iznosu od 2.000 KM (dvije hiljade KM) a sada je u skladu sa članom 307. isti iznosi 1.000 KM (jedna hiljada KM).

Ova novina u Zakonu na prvu djeluje kao dobra vijest, jer je došlo do smanjenja osnivačkog kapitala a time se nastoje smanjiti troškovi za registraciju, stimulisati moguće poduzetnike na poduzetništvo i generalno stvoriti povoljniji poslovni ambijent. Ako međutim pogledamo drugi entitet Bosne i Hercegovine, vidimo da osnivački kapital u Republici Srpskoj iznosi svega 1,00 KM (jedna KM)! To predstavlja pravi poticaj mladim nezaposlenim osobama da pokrenu svoj biznis i upuste se u avanturu zvanu poduzetništvo!
Slična situacija je i u nama susjednim državama – Hrvatska, Srbija, Makedonija i sl. koje su ukinule osnivačke kapitale ili imaju minimalne, simbolične iznose od 1 ili 2 KM.

Nadamo se samo da će i Federacija BIH u što skorije vrijeme učiniti isto te na taj način pomoći velikom broju mladih ljudi koji imaju ideje ali nažalost ne i sredstva da pokrenu vlatiti biznis.

Trenutno nema komentara.

Komentirajte sadržaj?