Start up firme osloboditi komunalnih taksi

Na prijedlog Anise Bašović-Čengić OV Stari Grad Sarajevo je usvojilo zaključak da se pristupi izmjenama Odluke o komunalnim taksama kako bi se Start up firme oslobodile komunalnih taksi prvu godinu dana svog rada.

“Ovo je nastavak provođenja lokalnih politika SDP-a Stari Grad koje za cilj imaju otvaranje novih radnih mjesta i podršku realnom sektoru. Firme koje počinju tek sa radom trebaju biti oslobođene taksi u prvoj godini rada&quot”, istakla je Bašović-Čengić.

Ovakve i slične projekte planiramo realizovati u cijeloj BiH u skladu sa Planom za mlade koji je sastavni dio našeg Plana 10 sa kojim izlazimo na izbore.