Startup način razmišljanja i zašto je dobro imati ovakav stav?

Nema sumnje da startupi mogu da dožive ogromne uspjehe vrtoglavom brzinom. A znate zašto?

Zbog tog “startup načina razmišljanja”

Kakav je to način razmišljanja, pitate se? Pa, specifičan stav prema poslu koji svaki preduzetnik treba da ima u današnje
vrijeme, piše “Nedjeljnik”.

Evo o čemu se radi.

Šta je uopće startup način razmišljanja?

Velike kompanije funkcionišu i razmišljaju drugačije od malih startupa i gledaju da zadrže povoljnu poziciju koju imaju, ušuškani u neku svoju sigurnost. Njihov napredak je često godinama u nazad ravna crta. Tu su, rade, uspješni su. I to je to.
Sa startupima je drugačije jer moraju da unesu u poslovanje puno originalnosti, inovativnosti, svježih ideja kojima pokušavaju da mijenjaju svijet!

Pri tom sve treba da urade brzo i uz minimalne troškove, jer u najvećem broju slučajeva počinju sa ograničenim budžetom!

E, to je u osnovi startup način razmišljanja koji bi svi poduzetnici trebalo da imaju. Često ga možete naći i pod nazivom “lean menadžment”. Ukratko, ovakva strategija poslovanja svodi se na smanjenje svih aktivnosti koje ne doprinose napretku i svih nepotrebnih troškova. Sa druge strane je i stalna glad i potreba za uspjehom i unapređivanjem, a sve u svrhu toga da krajnji korisnici budu zadovoljni.

Startup način razmišljanja je metodološki pristup kreiranju orgnizacije koji omogućava da proizvod ili usluge budu isporučeni kupcima i korisnicima u najkraćem roku sa minimalnim troškovima.

Ovakva strategija poslovanja obavlja se kroz 3 procesa:

• Izgradnja – koja podrazumijeva stvaranje minimalno održivog proizvoda na osnovu pretpostavki i hipoteza.
• Mjerenje i istraživanje koje podrazumijeva pokretanje startapa sa ovim minimalno održivim proizvodom
• Učenje – proces u kojem prihvatate ili odbacite prvobitne hipoteze i pretpostavke. Na osnovu lansiranja proizvoda i rezultata dobijenih u vidu povratne informacije razvijate proizvod dalje kako biste dobili najbolju njegovu opciju.

Dakle, nakon inicijalnog pokretanja, vraćate se, na analizu i gledate kako ono što ste ponudili tržištu i korisnicima treba da unaprijedite da bi više odgovaralo portebama potrošača.

Onda krenete ispočetka, opet od prvog koraka izgradnje i tako u krug.

I dok neke organizacije, kada razviju dobar proizvod, jednostavno zastanu i ostanu na tome, startup način razmišljanja podrazumijeva da se uvijek iznova i iznova vraćate na početak i gledate kako na osnovu povratnih informacija od potrošača da unapredite svoj biznis.

Ovakav pristup omogućava startupima da rade sa relativno malim budžetom i razmišljaju van okvira uobičajenog.

Da bi se to postiglo, potrebno je razmišljati u sledećem pravcu:

Načini razmišljanja koji obećavaju uspjeh


Izborite se sa strahovima

Svako od nas ima neki svog demona koji nas može spoticati na putu uspeha. Za neke je to strah od konkurencije, za neke strah od neuspjeha, za neke strah da neće imati novca da realizuju projekat, za neke čak i strah od uspjeha. Strahovi nas koče i drže u mjestu. Tada nema ni uspjeha ni neuspjeha.

Sa druge strane, onda krenete u konkretnu akciju da preduzmete nešto vezano za svoju biznis ideju, možete doći i do problema, ali i do njegovog rešenja.

Upravo zahvaljujući ovakvom načinu razmišljanja i prevazliaženju tih strahova, mnogi startapi razviju se iz nečije sobe, garaže, sa jednog starog računara i bez mnogo iskustva u biznisu i znanja.
Onda kada imate dobru ideju i cilj koji ste zacrtali, ali i kada imate žara da je sprovdete u djelo, nije teško da savladate prepreke koje bi se mogle javiti.

Primjera radi, ako je novac za finansiranje prepreka, mogu se naći poslovni andjeli investitori za vaš startup. Nije teško ni savladati konkurenciju tako što ćete smisliti proizvod koji je zbog nečega posebniji od njihovog. Zapravo, sve ovo nije lako, ali nije ni nemoguće ako imate startup način razmišljanja i borite se sa svojim strahovima. Na sličan način mogu se rešiti i druge prepreke. Od strahova i čekanja sa druge strane, nema baš nikakve koristi.

Radoznalost

Radoznalost je možda osnovna stvar od koje počinje startup. Ako nemate mnogo pitanja kako, zašto i šta bi bilo kad bi bilo, vjerovatno se u vama neće roditi neka sjajna startup ideja koja rešava neki problem.
Pokretači startapa imaju tu neku iskru i žele da zbog nečega svijet učine boljim mjestom, da ga razumiju, da stvore nove uvide i načine. Bez radoznalosti, nema ni ideja!

Ali to nije sve. Radoznalost treba održavati stalno, a ne samo u početku, kako bi se u poslu napredovalo.
Fokusirajte se na mogućnosti

Nemojte se mnogo osvrtati šta je bilo, nego pokušajte da mislite o trenutnim mogućnostima i kako i na koji način one mogu da doprinesu uspjehu vašeg biznisa u budnćnosti. Čak i ako ste u prošlosti imali poslovne nesupehe, ne znači da treba da odustanete i potpunosti ugušite preduzetnički duh. Iz neuspjeha izvucite lekcije za ubuduće. Uostalom, a odakle ćete drugdje? Školovanje vam nudi teorijsku podlogu, ali bez opipljivog iskustva, teorija malo vrijedi.

Brzina

Danas se uspjeh više ne mjeri samo veličinom ostvarenih rezultata, već brzinom kojom se savladavaju prepreke i ostvaruju rezultati. I da, u današnje vrijeme treba da budete mnogo brzi u plasiranju inovacija.
Primjera radi, fiksnim telefonima je trebalo nekoliko decenija da dostignu milion korisnika. Internetu je trebalo nekoliko godina, Facebooku 10 meseci, a Instagramu 2,5 meseca. Novopokrenuti web sajt, u zavisnosti od toga kako se radi SEO optimizacija, može učinite da sajt startupa počne rangirati i dovoditi surfere odmah.
Jasno vam je da svaka buduća ideja treba da bude brža, ali i da vi treba da budete spremni da može da vam se desi jako brz i neslućen rast.

E tu brzina igra glavnu ulogu: prilagoditi se na najbolji način, sa najmanjim troškovima, novonastaloj situaciji,bez da postojeći korisnici trpe. A za to je bitan sledeći startaup stav i način razmišljanja:

Građenje tima

Startupi vrlo strategijski investiraju u svoj kadar, u članove tima koji su prilagodljivi i koji mogu i žele da promene svoje uloge, nadograđuju znanje, rade na boljitku, inovacijama, napredovanju sebe i preduzeća jer znaju da uspjeh zavisi od njih. Kako startup raste i mijenja se, tako se i njihove uloge menjaju.
Ako razmišljate kao startup onda treba da angažujete motivisane i strastvene ljude kojima nije jedini cilj da samo odrade posao, već koji su spremni da uskoče u razne uloge i kako startup raste i menja se, da se menjaju i oni.
Ovakav tim ljudi okupljen oko jedne startup ideje stvara u organiziciji osećaj odgovornosti i vlasništva i kao rezultat zaposleni razmišljaju u kom pravcu ide njihova kompanija. Oni se osećaju kao dio nje, a ne kao njeni zaposleni.

Provjeravajte svoj status

Redovno proveravajte kako vaš biznis stoji i gdje ste u odnosu na ciljeve koje ste postavili. A onda donesite i zaključke:

Da li ste negdje zaboravili da ponekad treba da rizikujete da biste uspjeli pa zbog toga propustili dobru šansu?

Da li ste se opirali novim idejama koje bi vašem startupu donijele ogroman uspjeh?

Gdje su vam slabe tačke u organizaciji i kako da ih se rešite?

Da li ste na putu svog uspjeha “zaspali” i izgubili startup način razmišljanja?

S vremena na vrijeme, ovakve stvari mogu da vas razbude.

Velike firme iz tog razloga “ustajalosti” sa vremena na vrijeme kupuju inovativne startupe kako bi održali originalnost svog poslovnog modela (kao što je, recimo, Google zbog SEO optimizacije video sadržaja kupio Youtube ili Facebook koji je kupio Instragram)

Konstantno učenje

Startapi često, a posebno u početku, rade se ograničenim budžetom i resursima. U takvoj situaciji, razvoj znanja i vještina i učenje postaju izazov. Ako članovi tima nemaju vještine koje su potrebne, a nema ni novca da se unajmi neki stručnjak, stalno usavsršavanje i učenje novih stvari je imperativ.

Radite vrijedno i predano. Iako nekome sa strane možda izleda da neki startup radi bez imalo truda, to je privid. Istina je da sve zahijteva mnogo truda i rada, svježih ideja, inovacija, unapređenja, praćenja, ali i održavanja motivacije zaposlenih i energije u startup timu na odgovarajućem nivou.

Vještine ovako stečene neće biti suvišne. Čak i ako biznis ideja propadne, možete ih unovčiti na nekom drugom mjestu.

Kako startup stav može da dovede do uspjeha

• Pomaže startapima da razviju najbolji proizvod na osnovu stvarnih potreba potrošača. Ne na osnovu anketa, nego na osnovu stvarnih eksperimenata.
• Smanjuje operativne troškove. Startap način razmišljanja forsira kompanije da budu efikasnije u upravljanju njihovim resursima.
• Bolja iskustva potrošača. Proizvod se kreira na osnovu njihovih inetreakcija, a onda su manje šanse da potrošači budu nezadovoljni. Naravno, nemoguće je ugoditi svima, ali možete većini.
Startupi su prepoznatljivi jer su fleksibilni, lako se prilagođavaju i konstantno evoluliraju, a uvijek u skladu sa svojim korisnicima i njihovim željama i potrebama. Međutim, dešava se često da odjednom ova energija i stav ispare vremenom i da se organizacija ušuška u neku svoju zonu komfora.

E to je stavka koju ne bi trebalo olako prihvatiti!

Danas se stvari mnogo brzo odvijaju i trendovi se jako brzo mijenjaju. Da biste uspeli u biznisu, danas vam je potrebna upornost sa startup stavom. Svaki dan morate da pomjerate granice i razvijate radoznalost.

Startapi pokreću projekte često samo na osnovu intuicije – bez dokaza da bi u tome mogli uspjeti i često sa potpuno inovativnom idejom koju nemaju sa čime da porede. Kasnije, kada biznis poraste, postanu obazriviji sa donošenjem odluka i preduzimanjem rizika, što zbog zaposlenih koji zavise od rada organizacije, što zbog nekih partnerstava koja su ostvarena, a koja ne bi trebalo narušiti.

Tada se upada u kolotečinu i startaup način razmišljanja počinje da jenjava i blijedi. Vrlo brzo se zaboravi da je upravo spremnost na rizike i borba sa strahovima, uz dodatak energije, kreativnosti i motivacije ono što je inicijalno donelo uspjeh.

A toga se ne treba odreći!

Startup način razmišljanja je odličan stav prema poslovanju koji treba svaki preduzetnik da ima – ne samo u početku, nego na duže staze!