Zašto je uspješan mali biznis u Americi?

Zašto je uspješan mali biznis u Americi?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić SAD je zemlja koja je među prvim promovisala ciljeve i metode snažne podrške razvoja malih privatnih preduzeća i koja je…

Značaj malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji

Značaj malih i srednjih preduzeća u Evropskoj uniji

Prof. dr. Sadik Bahtić Mala i srednja preduzeća su definisana u EU kao sektor koji ima manje od 250 zaposlenih, koji je samostalan od većih…

Tehnološki park i poslovni inkubator kao dom za stvaranje novih i malih preduzeća

Tehnološki park i poslovni inkubator kao dom za stvaranje novih i malih preduzeća

Tehnološki park djeluje kao preduzetnički inkubator i pomaže malim preduzetnicima u realizaciji njihovih preduzetničkih ideja i inicijativa u početnoj fazi rasta i razvoja.Postavlja se pitanje…

„Nema bogate države bez bogatog seoskog stanovništva“

„Nema bogate države bez bogatog seoskog stanovništva“

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Na osnovu resursa s kojima raspolažemo poljoprivreda treba da bude glavi nosilac strategije razvoja Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni…

Koje su prednosti i nedostatci malih i srednjih preduzeća?

Koje su prednosti i nedostatci malih i srednjih preduzeća?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Prednosti, odnosno nedostaci malih i srednjih preduzeća najbolje se uočavaju ako ih poredimo s velikim preduzećima. Smatra se da su…

Kako registrirati preduzeće u FBiH u 13 koraka?

Kako registrirati preduzeće u FBiH u 13 koraka?

Žalosna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini preduzetnici susreću sa problemima još u fazi otvaranja preduzeća, a to potvrđuju radnje koje treba poduzeti…

Mala i srednja preduzeća i njihov značaj za ekonomski razvoj

Mala i srednja preduzeća i njihov značaj za ekonomski razvoj

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Mala i srednja preduzeća su motor ekonomskog rasta i razvoja svake države te imaju važnu ulogu u promoviranju privatne svojine…

Devet krugova pakla ili kako registrirati mikro biznis u BiH

Devet krugova pakla ili kako registrirati mikro biznis u BiH

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Žalosna je činjenica da se u Bosni i Hercegovini preduzetnici susreću sa problemima još u fazi otvaranja mikro biznisa, a…

Svjetska ekonomska kriza – šta smo naučili?

Svjetska ekonomska kriza – šta smo naučili?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Svjetska kriza nastala je 2007. godine u Sjeidnjenim Američkim Državama, na američkom tržištu, velikom finansijskom krizom izazvanom problemima na tržištu…

Savjet mladima: Pokrenite privatni biznis! A evo i zašto…

Savjet mladima: Pokrenite privatni biznis! A evo i zašto…

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić Bosna i Hercegovina se nalazi u veoma teškoj ekonomskoj situaciji, a jedan od gorućih problema je problem nezaposlemosti, prije svega…