Mladi IT stručnjaci rješavaju probleme lokalnih poduzeća

Mladi IT stručnjaci rješavaju probleme lokalnih poduzeća

U INTERA Tehnološkom Parku započeo je hackathon koji se organizira kroz aktivnost D4STARTUPS u okviru projekta „Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekt Vlade Švicarske…