Uprkos rastu premije, tržište osiguranja u BiH generalno nerazvijeno

Uprkos rastu premije, tržište osiguranja u BiH generalno nerazvijeno

Tržište osiguranja Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina karakteriše porast broja društava za osiguranje, promjene u vlasničkoj strukturi, kao i akvizicije društava za osiguranje,…

VGT osiguranje pripojeno Graweu

VGT osiguranje pripojeno Graweu

Društvo DD za osiguranje “VGT” Visoko pripojeno je društvu Grawe osiguranje d.d. Sarajevo. Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH upisao je korporativnu radnju pripajanja društva…

Predstavnički dom usvojio Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u prometu

Predstavnički dom usvojio Nacrt zakona o obaveznim osiguranjima u prometu

Vlada Federacije BiH predložila je postepenu liberalizaciju i slobodno određivanje cijena osiguranja od autoodgovornosti donošenjem novog zakona o obaveznim osiguranjima u prometu, kojeg je danas…