U Kulturnom centru Kralj Fahd regionalni kibernetički Davos

Trendovi u oblasti kibernetičke sigurnosti, globalni, europski i domaći aspekti te sigurnosti, budućnost sigurnosti kibernetičkih prostora bit će teme međunarodne konferencije koja će se u organizaciji Kulturnog centra “Kralj Fahd” ambasade Kraljevine Saudijske Arabije održati 20. marta u Sarajevu.

Već na prvi pogled, iz spiska učesnika, očigledno je da su organizatori osigurali prisutvo vrhunskih stručnjaka i kompetentnih zvaničnika za prezentiranje, analiziranje i debatiranje o aspektima kibernetičke sigurnosti, a koja je u vrhu aktuelnih globalnih izazova.

Tako će Mariana Chicu iz Vijeća Europe izlagati o temi “Pranje novca i rizici koji se odnose na virtuelne monete, a dr. Sabina Baraković iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine na konferenciji će prezentirati temu “ Trendovi u oblasti kibernetičke sigurnosti – Globalni, europski i domaći aspekti“. Iz Beograda na konferenciju dolazi dr. Nebojša Jokić, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije koji će izlagati na temu “Regionalna saradnja za sigurniji kibernetički prostor“, prenosi “Oslobođenje”.

Učesnik konferencije, iz Skoplja, prof. dr. Mitko Bogdanoski iz Ministarstva odbrane Republike Makedonije, sa Vojne akademije, izlagat će na temu “Budućnost sigurnosti kibernetičkog prostora“

Dr. Gorad Božič iz SI-CERT Republike Slovenije govorit će na temu “ SI-CERT iskustva u rješavanju kibernetičkih incidenata. Tomislav Tucibat iz Fortinet kompanije tematski će prezentirati “Sigurnosna rješenja“, a njegov kolega iz iste kompanije Ahmad Arafat izlagat će o temi “Unaprijeđenje zaštite od kibernetičkih prijetnji“.

Prezenteri su i dr. sci. Vladica Babić, iz “Logos centra“ Mostar, na temu “Kibernetički terorizam te predstavnici ELM kompanije iz Kraljevine Saudijske Arabije.

fahd1.jpg – U Kulturnom centru Kralj Fahd regionalni kibernetički Davos

Kibernetička sigurnost u kontekstu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti kibernetičkih incidenata, te međunarodna suradnja u ovoj oblasti su tema izlaganja prof. dr. Jasmina Ahića sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Mladi informatičari, studente Elektrotehničkih fakulteta u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru bit će učesnici konferencije u panel diskusiji na temu “ Informacijska i kibernetička sigurnost u obrazovnom procesu“.

Konferencija korespondira sa ciljevima Agencije EU

O razlozima održavanja ove konferencije u Kulturnom centru “Kralj Fahd” u Sarajevu ističu da na ovaj način, djelujući kao društveno odgovorna ustanova u BiH, žele dati svoj doprinos u tretiranju ovog bitnog društvenog segmenta.

– Po dolasku doc. dr. Muhameda Alu Šejha za direktora KC “Kralj Fahd” izvršena je analiza naučnih skupova koji se održavaju u BiH i odlučeno je da Kulturni centar započne organiziranje ove konferencije, s obzirom da ova tema u BiH i na Balkanu treba da bude, više nego do sada, tretirana i razmatrana. Stoga je prošle godine u martu organizirana prva kibernetička konferencija, čije pripreme je kao i organiziranje ove druge konferencije pratio i rukovodio direktor Alu Šejh, kaže glasnogovornik KC “Kralj Fahd” Fikret Mehović.

U korelaciji s temom predstojećeg međunarodnog skupa u Sarajevu je nedavno objavljeni prvi izvještaj Agencije Europske unije za mrežnu i informatičku sigurnost (ENISA) u kojem je dat pregled ključnih tehnologija i sigurnosnih izazova koji su s njima povezani, a sve kako bi na vrijeme identificirala buduće sigurnosne prijetnje koje bi mogle nastati s tim tehnologijama, kaže Mehović i naglašava kako i učešće stručnjaka na konferenciji korespondira s ciljem koji je postavila Agencija EU a to je povezati različite strane u informatičkoj sigurnosti kako bi se stvorila mreža suradnje te tako olakšalo suočavanje s izazovima u budućnosti. Jedan od posebnih izazova biti će i koordinacija reakcija na kibernetičke prijetnje, jer hakeri ne poznaju koncept državnih granica, navodi ENISA u izvještaju.

Govoreći o formatu predstojećeg međunarodnog skupa, Mehović kaže da ga neki označavaju kao “regionalni kibernetički Davos” te naglašava kako će ovaj forum i u narednim godinama biti u kalendaru aktivnosti Kulturnog centra “Kralj Fahd”.

Međunarodnu konferenciju o kiberentičkoj sigurnosti otvorit će Nj. E. gospodin Hani Mominah, ambasadora Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini, Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i Toni Pavloski, zamjenik šefa ureda Vijeća Europe u Sarajevu.