Vlada FBiH traži veću dividendu od BH Telecoma

Na Skupštini dioničara BH Telecoma, koja je održana 25. juna, nije usvojena odluka o raspodjeli dobiti i isplati dividende, izvještava Indikator.ba.

Uprava društva predložila je da od ukupne dobiti od 70,3 mil KM za isplatu dividende bude izdvojeno 32 miliona KM KM, 6,1 mil KM bila bi akumulirana dobit, dok bi 23,9 mil KM ostalo kao nerasporođena dobit. Ostatak bi bio izdvojen za porez na dobit 7,2 miliona KM, te za donacije milion KM.

Vlada FBiH kao večinski vlasnik zatražila je da se dio predviđen za isplatu dividende poveća na 38 miliona KM, zbog čega je punomoćnik Vlade FBiH na Skupštini glasao protiv predložene odluke.
S obzirom da nije donesena odluka o raspodjeli dobiti iz 2017. godinu, nije se glasalo ni o isplati dividende dioničarima.