Zašto ekonomiji BiH trebaju evropske integracije?

Piše: Prof. dr. Sadik Bahtić

Evropske i evroatlanske integracije su strateški cilj države Bosne i Hercegovine, koji ima veliku podršku građana naše zemlje.
Prvi učinak evropskih integracija za građane Bosne i Hercegovine bilo je uvođenje bezviznog režima 15. decembra 2010. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) potpisan je 16. juna 2008. godine u Luksemburgu, a na snagu je stupio i Privremeni sporazum o trgovini i trgovnskim pitanja 1. jula 2008. godine.

Bila mi je čast i zadovoljstvo da sam kao državni poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u mandatu 2006. – 2010. godine bio učesnik u donošenju neophodnih zakona za ispunjavanja uslova za ova dva sporazuma.
No, zašto Bosni i Hercegovini trebaju integracije sa aspekta ekonomije?

1. Evropske integracije jačaju ekonomiju Bosne i Hercegovine a ekonomija će najbrže da integrira Bosnu i Hercegovinu u EU,

2. Proces evropskih i svjetskih integracija trebaju Bosni i Hercegovini i oni su starteški interes za sve njene građane,

3. Za Bosnu i Hercegovinu evropski put i evropske integracije nemaju alternativu,

4. Bosna i Hercegovina je geografski u Evropi i mi pripadamo kući evropskih zemalja,

5. Evropski put je za dobrobit svih njenih građana i s toga moramo ubrazti procese evropskih integracija,

6. Evropski procesi nam donose integracije i protiv su podjela, kao i građani BiH koji su umorni od podjela i nacionalističke
retorike političara, žele suživot i integracije,

7. Evropski procesi u Bosni i Hercegovini ne smiju biti taoci dnevnopolitičkih dešavanja u BiH, jer Evropi je interes da se BiH razvija i integrira u evropske procese.

Bosna i Hercegovina je mala država s bogatim prirodnim resursima i ulaskom u evropske integracije te svoje resurse treba da stavimo u funkciju razvoja i da postanemo ekonomski moćna država, (kao Švicarska, Austrija, Danska itd.), zemlja ugodnog življenja i uspješnog poslovanja.

Evropske integracije sa ekonomskog stanovišta za sobom donose:

– političku i ekonomsku sigurnost,
– integraciju u veliko evropsko tržište,
– povoljan ambijent za domaće i strane investicije,
– otvaranje fabrika i pokretanje domaće proizvodnje,
– više ulaganja,
– više radnih mjesta,
– smanjenje deficita, odsnono povećanje izvoza a smanjenje uvoza i
– bolji život za sve građane Bosne i Hercegovine.

Zašto je važan ulazak u NATO?

Ulazak u NATO, također, treba da nam bude prioritet jer nam donosi niz pogodnosti, a imat će pozitivne efekte na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Jer, suprotno vjerovanjima, NATO ne predstavlja samo oružanu silu.

NATO je politička i vojna organizacija-savez koji ima 29 članica od kojih dvije angloameičke, te 27 europskih.

Osnovan je 1949. godine od strane 13 zemalja članica. Svih 29 zemalja članica NATO su sigurne, jer članom 5. Vašingtonskog sporazuma, oružani napad na jednu ili više članica smatrat će se napadom na sve njih. Pravo na odbranu i samoodbranu – član 51 Povelje UN-a.

S ekonomskog stanovišta ulazak u NATO Savez – NATO kišobran, BiH donosi :

– političku i ekonomsku sigurnost,
– dolazak stranih investitora-niko ne želi da ulaže u nesigurnu zemlju,
– pokretanje javnih radova,
– pokretanje privrede,
– povećanje proizvodnje,
– povećanje zaposlenosti,više radnih mjesta a manje siromaštva,
– lična sigurnost za sve građane BiH.

Budućnost Bosne i Hercegovine je integracija u EU i NATO, a postoji i obostrani interes za to.

Autor je bivši državni poslanik i univerzitetski profesor.