Zašto je loša ekonomska situacija u BiH?

Piše: Prof.dr. Sadik Bahtić

Bosna i Hercegovina je u veoma teškoj ekonomskoj situaciji iz razloga što nema ekonomskog rasta i razvoja, povljnog ambijenta, a privreda je preopterećena prevelikom javnom potrošnjom.

Najveći problemi su: velika nezaposlenost, prezaduženost, preglomazna administracija i prevelika javna potrošnja. Nelikvidnost u privredi predstavlja rak-ranu koja prijeti kolapsom.

Svako duguje svakome, jer firme redovne platiše bez obrtnih sredstava u vidu kredita i same postaju dužnici, čime se stvara lančana reakcija.

Pri blokiranju računa zbog neplaćanja obavezan prioritet imaju banke i poreske uprave, a tek potom privrednici.
Na lošu situaciju u BiH ponajviše su utjecali visoki troškovi neefikasnih vlasti, loši zakoni i raširena korupcija.

Odgovornost za ove probleme ne snosi samo globalna recesija nego i nadležne institucije vlasti koje su svojim greškama i inertnošću kreirale vrlo nepovoljno poslovno okruženje i onemogućile domaćim proizvođačima ravnopravan položaj na domaćem i stranom tržištu.

Ključni problemi i dalje su nizak nivo proizvodnje, posebno one izvozno konkurentne, i loša struktura bh. izvoza koju karakterizira izvoz sirovina i poluproizvoda, a manje gotovih, finalnih proizvoda. Problem prekomjernog uvoza i, s tim u vezi, ogromnog trgovinskog deficita, nije moguće riješiti nikakvim palijativnim mjerama.

Nekoliko godina zaredom smanjuje se priliv stranih investicija. Strani investitori i dalje zaobilaze BiH, a dramatičan pad priliva stranih investicija najdrastičnije se reflektuje na ekonomiju kroz armiju nezaposlenih koja je dostigla psihološku granicu od oko 570.000 ljudi, a svakodnevno bilježimo povećan trend odlaska mladih u treće zemlje.

Ovako snažan pad stranih investicija rezultat je prvenstveno neuspješne ekonomske politike bh. vlasti, jer se ne popravlja poslovni ambijent. Strane kompanije ne žele ulagati u neuređenu zemlju kakva je BiH.

Neprihvatljivo je da za pokretanje investicije, odnosno registraciju firme treba 37 dana, a za dobivanje raznih ostalih dozvola čak 180. Izvještaji govore kako BiH stoji znatno lošije u odnosu na zemlje okruženja u pogledu konkurentnosti, nivoa korupcije u javnom sektoru i nivoa ekonomskih sloboda.

Nažalost, međunarodni imidž zemlje ne samo da nije poboljšan, nego je dodatno pogoršan. Vanjski sektor BiH karakteriše visok stepen otvorenosti bh. ekonomije a posljedice su velik trgovinski deficit.

Osnovni razlog usporenog ekonomskog rasta i razvoja Bosne i Hercegovine su brojne barijere u koje između ostalog spadaju:

1.Nedovoljna podrška privrednom sektoru od strane vladinih institucija

Nepovoljan poslovni ambijent, nepostojanje neophodne zakonske regulative; nepostojanje brojnih državnih agencija i institucija za oblast podrške biznisima; nedovoljno razvijeni ljudski resursi u javnom sektoru; ne razvijena poslovna infrastruktura; nedostatak statističkih podataka; brojne administrativne barijere; i sl.

2. Nedostatak adekvatne podrške privrednom sektoru od strane finansijskih institucija

Nedostatak prihvatljivih kreditnih linija za poljoprivredu, malo preduzetništvo, i sl.

3. Nedostatak podrške sektoru privrede od strane javnosti

Generalno negativan stav javnosti prema preduzetništvu i lokalnim preduzetnicima; nizak nivo svijesti lokalnih potrošača o potrebi konzumiranja domaćih proizvoda koji ispunjavaju standarde kvaliteta, i sl.

4. Nedostatak podrške biznis sektoru od strane organizacija i institucija za podršku biznisima

Nedostatna podrška od strane poljoprivrednih instituta i laboratorija, razvojnih agencija, privatnih pružaoca usluga, i sl.

5.Nedovoljno razvijeni kapaciteti malih i srednjih preduzeća

Nedostatak preduzetničkog duha i inovativnosti; nedostatak menadžment vještina, biznis vještina, marketing vještina; nerazvijeni proizvodni kapaciteti i informacioni sistemi itd.


Autor je dugogodišnji univerzitetski profesor u BiH